Dịch vụ xác nhận số dư doanh nghiệp, ký quý, bảo lãnh tín dụng

1. Chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp, xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp:

Dịch vụ xác nhân số dư tài khoản doanh nghiệp

Xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Doanh nghiệp cần phải xác nhận số dư tài khoản trong các trường hợp sau:

  1. Khi nộp hồ sơ đấu thầu đầu tư dự án. Xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp nhằm mục đích chứng minh năng lực tài chính, chứng minh vốn tự có của doanh nghiệp.
  2. Khi doanh nghiệp cần kêu gọi vốn đầu tư từ các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp cần chứng minh vốn đối ứng, chứng minh số dư trong tài khoản để đối tác kiểm tra…
  3. Khi doanh nghiệp cần chứng minh vốn pháp định để thành lập công ty, vốn góp cổ phần…

Dịch vụ xác nhận số dư tài khoản hoạt động như thế nào?

Trong trường hợp nào đó doanh nghiệp chưa chuẩn bị kịp nguồn tài chính để làm các thủ tục xác nhận số dư tài khoản, chứng minh vốn tự có… Doanh nghiệp có thể liên hệ với dịch vụ chứng minh năng lực tài chính của Bảo Tín . Dịch vụ chứng minh tài chính của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp thu xếp nguồn tài chính theo yêu cầu từ 01 tỷ đến 500 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền mà doanh nghiệp cần vào tài khoản doanh nghiệp mở tại ngân hàng chúng tôi chỉ định. Sau khi làm các thủ tục in sao kê, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng xong chúng tôi sẽ rút tiền về.

Chúng tôi nhận chứng minh năng lực tài chính, xác nhận số dư tài khoản từ 01 tỷ đến 500 tỷ. Thời gian làm việc nhanh chóng, đảm bảo tiền thật qua tài khoản, có sao kê, tin nhắn SMS, kiểm tra trực tiếp trên hệ thống ngân hàng.

 

hãy gọi ngay 0971910578 để biết thêm chi tiết và báo giá

Thủ tục để làm dịch vụ xác nhân số dư tài khoản doanh nghiệp?

Để sử dụng dịch vụ xác nhận số dư tài khoản, chứng minh vốn tự có, chứng minh năng lực tài chính. Doanh nghiệp cần mở tài khoản tại ngân hàng mà chúng tôi chỉ định. Thủ tục mở tài khoản gồm có:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao
  • Duyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
  • Biên bản họp hội đồng quản trị, điều lệ công ty.
  • Bản sao giấy CMND/CCCD của giám đốc  và kế toán trưởng

2. Cam kết tín dụng đấu thầu, cam kết thu xếp nguồn vốn thực hiện dự án.

Hiện nay để xin đầu tư dự án, ngoài vốn tự có của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cần phải chứng minh được nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Nguồn vốn huy này được thể hiện bằng văn bản cam kết tín dụng của Ngân hàng thương mại.

Theo đó tùy vào nhu cầu vốn cho dự án, Ngân hàng sẽ xem xét phát hành một bản cam kết tín dụng đồng ý về mặt nguyên tắc sẽ tài trợ vốn cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Cam kết tín dụng là bản cam kết cho vay có điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật, các quy định về tín dụng của ngân hàng Nhà nước và các đều kiện cho vay của ngân hàng.